Logo

Paziņojums par fizisko personu datu apstrādi

“Trīs Zvaigžņu balva 2023” ietvaros

“Trīs Zvaigžņu balva 2023” tiek organizēta ar mērķi apzināt, noteikt un godināt sporta nozares izcilības
Latvijā, vienot un saliedēt Latvijas sporta nozari, kā arī stiprināt sporta nozares prestižu.
Pasākumu organizē biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” (LOK) sadarbībā ar Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministriju (LR IZM) un pasākuma oficiālajiem partneriem.

“Trīs Zvaigžņu balva 2023” apbalvošanas ceremonijā tiks pasniegtas balvas 15 (piecpadsmit)
nominācijās:

 

1. Gada sporta federācija;
2. Gada pašvaldība sportā;
3. Gada sporta treneris/e;
4. Gada paralimpiskā sportiste;
5. Gada paralimpiskais sportists;
6. Gada sporta komanda;
7. Gada sporta mazā komanda;
8. Gada sportists/e tehniskajos sporta veidos;
9. Gada sportiste;
10. Gada sportists;
11. Gada jaunatnes sporta treneris/e (nosaka Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru
padome);
12. Gada ģimene sportā (nosaka Bērnu slimnīcas fonds);
13. Gada sporta žurnālists/fotogrāfs (nosaka Artūra Vaidera fonds);
14. Gada sporta skolotājs/a (nosaka LR Izglītības un zinātnes ministrija);
15. Mūža ieguldījums sportā (nosaka Žūrija).

 

Pasākuma sagatavošanas posmā LOK saņem datus no izvirzītājiem par viņu virzītajiem nominantiem,
veic šādu kandidātu pieteikumu apstrādi un informācijas publiskošanu.
Pasākuma sagatavošanas, norises un pēc pasākuma laikā sabiedrības informēšanai par pasākuma
plānoto norisi tiek izmantoti dažādi mediji.

 

“Trīs Zvaigžņu balva 2023” organizatoriskie un svinīgie pasākumi tiek filmēti un fotografēti. Iegūtie
videoieraksti un fotogrāfijas tālāk tiek izmantoti pasākuma atspoguļošanai medijos un sociālo tīklu
platformās, kā arī LOK un tās sadarbības partneru gatavotajos promocijas materiālos.
Pasākuma sagatavošanas, norises un pēc pasākuma periodā LOK apstrādā sekojošus fizisko personu
datus attiecīgu mērķu sasniegšanai:

 

Dati

 

Mērķis

 

1. Izvirzītāja un viņu izvirzīto nominantu vārds, uzvārds Izvirzītāja un viņu izvirzīto nominantu pieteikumu apstrāde; izvirzītāja un nominanta identifikācija un reģistru nodrošināšana; sabiedrības informēšana

 

2. Izvirzītāja un viņu izvirzīto nominantu dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese  

Saziņas iespējas nodrošināšana, kā arī iespējas nodrošināšana veikt balsojumu

 

 

3. Nominanta fotoportrets Kandidātu pieteikumu apstrāde, sabiedrības informēšana

 

4. Pasākuma norises videoieraksti
un fotogrāfijas
Olimpiskās kustības popularizēšana, TV translācijas nodrošināšana un sabiedrības informēšana, LOK un tās
sadarbības partneru promocijas materiālu veidošana, “Trīs
Zvaigžņu balva 2023” pasākuma dokumentēšana

 

5. Sabiedrības pārstāvju – balsotāju
e-pasta adreses un telefona numuri
Lai nodrošinātu sabiedrības balsojuma uzticamību mājaslapā
www.triszvaigznubalva.lv, sabiedrības pārstāvjiem ir jānorāda sava e-pasta adrese un telefona numurs balsojuma
verifikācijai. Katrs sabiedrības pārstāvis drīkst balsot vienu reizi dienā no vienas e-pasta adreses. E-pasta adreses un telefona numuri var tikt izmantoti turpmāko pasākumu popularizēšanai un sabiedrības informēšanai.

 

Augstākminētie fizisku personu dati tiek iegūti saņemot izvirzītāju pieteikumus un tiem pievienotos
materiālus pirms pasākuma, veicot balsojumu pasākuma ietvaros, kā arī veicot pasākuma video un foto
fiksāciju. Iegūtie dati tiek izmantoti tikai augstākminēto mērķu sasniegšanai. Dati, kas netiek tālāk
izmantoti personu identificēšanai un reģistru nodrošināšanai, kā arī saziņas nodrošināšanai ar tām,
pasākuma dokumentēšanai, promocijas materiālu veidošanai un Olimpiskās kustības popularizēšanai,
tiek dzēsti. Sagatavotie promocijas materiāli – foto, video un dokumentālie, var tikt publicēti medijos
un sociālo tīklu platformās

 

Datu glabāšanas laiks

 

Visi saņemtie dati, izņemot sabiedrības pārstāvju – balsotāju e-pasta adrese un telefona numuri, tiek glabāti pastāvīgi. Visas saņemtās e-pasta adreses un telefona numuri tiks dzēsti 2024.gada 31.decembrī.

Augstākminētie fizisku personu dati tiek apstrādāti LOK saistošos ārējos normatīvajos aktos, tai skaitā
un jo īpaši Sporta likumā un Biedrību un nodibinājumu likumā, noteiktu pienākumu izpildei.
Datu pārzinis – Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”, Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013

Saziņai personas datu apstrādes jautājumos lūdzam izmantot e-pasta adresi: [email protected]
Ar LOK Privātuma politiku iespējams iepazīties, sekojot saitei:
http://olimpiade.lv/lv/lok/privatuma-politika