Logo
Image

Pasākuma “Trīs Zvaigžņu balva 2023” balsošanas loterijas noteikumi

 

Loterijas rīkotājs:
Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”, reģistrācijas numurs: 50008022421, juridiskā adrese
Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013, Latvija.

Loterijas norises laiks:
2023. gada 24. novembris līdz 2023. gada 4. decembris.

Loterijas norises vieta:
Latvijas Republika.

Balvu saraksts:
Viens airBaltic lidojums turp un atpakaļ divām personām ekonomiskajā klasē uz jebkuru airBaltic
nodrošināto tiešo lidojuma galamērķi (sertifikāts).

 

Lai piedalītos pasākuma “Trīs Zvaigžņu balva 2023” balsošanas loterijā:

 • Dalībniekam jāveic balsojums par “Trīs Zvaigžņu balva 2023” nominantiem tīmekļa
  vietnē https://triszvaigznubalva.lv/, korekti, patiesi un pilnībā aizpildot balsošanas datu
  laukus, kā arī apstiprinot savu balsojumu ar savā turējumā esošu, Latvijā reģistrētu
  telefona numuru, kurš sākas ar valsts kodu +371;
 • Loterijas rīkotāja darbinieki nedrīkst piedalīties šajā loterijā;
  – Kopējais loterijas dalībnieku skaits nav zināms, bet tiek prognozēts, ka loterijā piedalīsies
  vismaz 20’000 (divdesmit tūkstoši) dalībnieku, tādējādi iespēja iegūt balvu ir 1 (viens) pret
  20’000 (divdesmit tūkstošiem);
 • Dalība loterijā ir bez papildus maksas;
 • Piedaloties loterijā, dalībnieks piekrīt savu personas datu (vārds, uzvārds, e-pasta adrese
  un telefona numurs) apstrādei. Datu pārzinis – Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”,
  Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013, Latvija. Ar Privātuma politiku iespējams iepazīties
  tīmekļa vietnē: https://www.olimpiade.lv/lok/privatuma-politika

Lai piedalītos pasākuma “Trīs Zvaigžņu balva 2023” balsošanas loterijā:

 • Dalībnieks var pieteikties loterijai līdz 2023. gada 4. decembrim;
 • Loterijas dalībnieku telefona numuri tiks uzkrāti loterijas datu bāzē un loterijas uzvarētājs
  tiks izlozēts pēc nejaušības principa, izmantojot izlozes programmatūru;
 • Izloze notiks loterijas rīkotāja telpās Grostonas ielā 6B, Rīga, LV-1013, Latvija 2023.gada
  20 decembrī pulksten 12:00;
 • Loterijas uzvarētāja vārds, uzvārds un telefona numura pirmie četri cipari (aiz valsts koda
  +371) tiks paziņots un publicēts Loterijas rīkotāja tīmekļa vietnē:
  https://www.olimpiade.lv/ un sociālo tīklu profilos (Facebook, Instagram, TikTok, X);
 • Ar loterijas uzvarētāju sazināsimies personīgi, izmantojot norādīto telefona numuru;
 • Ja loterijas uzvarētājs ir nepilngadīga persona (līdz 18 gadiem), tad balvu var saņemt viens
  no loterijas uzvarētāja vecākiem vai likumīgais aizbildnis;
 • Lai saņemtu balvu, balvas saņēmējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai
  personas apliecība) un jānosauc balsojumā izmantotais balvas saņēmēja turējumā esošais
  telefona numurs, kā arī jāspēj uzrādīt ar šādu numuru tīklā reģistrētais telefona aparāts;
  – Balvas (sertifikāta) saturā katrai personai ir iekļauta viena rokas bagāžas vienība (izmērs –
  55x40x20 cm, svars līdz 8 kg) un viena reģistrētās nododamās bagāžas vienība (izmērs –
  100x50x80 cm, svars līdz 23 kg);
 • Balva ir derīga un izlietojama līdz 2024. gada 31. decembrim, to var izmantot vienu reizi;
 • Balva (sertifikāts) jāaktivizē vismaz 5 (piecas) dienas pirms paredzētā lidojuma, tomēr
  vēlams, to aktivizēt savlaicīgi, lai nodrošinātu sēdvietu pieejamību uz noteikto lidojumu.
 • Vārdu un maršrutu maiņa nav atļauta, atļauta datuma vai laika maiņa tikai pirms
  paredzētā lidojuma
 • Balvu nedrīkst nodot trešajām personām pret atlīdzību;
 • Visas izmaksas, kas saistītas ar balvas saņemšanu, tai skaitā, bet ne tikai transporta
  izmaksas, stāvvietas izmaksas, piegādes izmaksas sedz balvas saņēmējs;
 • Lai saņemtu sertifikātu, lūdzam, sazināties ar Loterijas rīkotāju, rakstot uz e-pasta adresi:
  [email protected] vai zvanot uz tālruņa numuru: +371-67282461;
 • Saņemot balvu, balvas saņēmējs paraksta balvas pieņemšanas un nodošanas aktu, pēc
  kura parakstīšanas balvas saņēmējs nevar vērsties pie Loterijas rīkotāja ar jebkādām
  pretenzijām par balvu;
 • Pēc balvas saņemšanas, balvas ieguvējs tiek nofotografēts un šīs fotogrāfijas tiks
  izvietotas Loterijas rīkotāja tīmekļa vietnē: https://www.olimpiade.lv/ un sociālo tīklu
  profilos (Facebook, Instagram, TikTok, X);
 • Loterijas rīkotājs nenes atbildību par loterijas dalībnieka izslēgšanu no šīs loterijas, kā arī
  par balvas nodošanu gadījumos, kad nav ievēroti šie noteikumi vai dalībnieka sniegtā
  informācija nav patiesa vai ir neprecīza;
 • Loterijas rīkotājam ir tiesības pārtraukt šo loteriju un balvas izsniegšanu, ja iestājas
  nepārvaramas varas apstākļi piemēram, stihiskas nelaimes, avārijas, blokādes, katastrofas,
  epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, vai kādi valdības noteikti ierobežojumi
  un to stāšanās spēkā.